Home > Portfolio > Villa

Vår berättelse

Noggrant och tryggt.

På KP Bygg bygger vi privata villor, vi har faktiskt alltid en villa på gång någonstans i Eskilstuna med omnejd. Vårt ryckte är gott och många vill att vi bygger just deras hus. Det handlar om hög kvalitet, noggranhet och trygghet. För oss är det viktigt att du inte känner att något är oklart, vi tar oss tid att förklara det som behöver förklaras. Du har bara kontakt med oss, vi sköter hela byggnationen som en totalentreprenad och vi kallar in de underentreprenader som är bäst lämpade för ditt hus.