The Challenges

När Willys skulle öppna i Eskilstuna valde ägarna att bygga om en fin gammal industrifastighet. Det hundraåriga orginalteglet skulle behållas men en avvikande entré i glas och stål skulle markera den nya inriktningen. Tillsammans med vår samarbetspartner arkitekten Jan-Erik Bergström lyckades vi så väl att Willys mottog ett arkitekturpris strax efter öppnandet. Lokalerna är på drygt 3000 kvadratmeter och vi skapade en trevlig butiksmiljö och goda lagringsutrymmen med kyl- och frysrum.